Hakkında

Red Thread

Farklı coğrafyalarda faaliyet gösteren ve sosyal, kültürel teori üzerine çalışan kişiler arasında bilgi paylaşımı ve işbirliğini amaçlayan bir platform.

Red Thread, Balkanlar, Ortadoğu, Kafkaslar, Kuzey Afrika ve ötesinden sanatçılar, küratörler, teorisyenler, sosyal bilimciler ve kültür alanında faaliyet gösteren kişiler arasında bilgi paylaşımını ve işbirliğini sağlayacak aktif bir platform olarak tasarl andı. Amacı, geniş bir jeopolitik bağlamda sosyal meselelerle ilgilenen sanat pratikleri hakkında bilgi üretmek ve bu bilgiyi geniş kesimlere yaymak, böylece resmî sanat tarihlerinde ve sergi uygulamalarında Batı anlatılarının egemenliğine meydan okumaktır.

Red Thread, sanat ve toplum arasındaki ilişkileri derinleştiren ve sorgulayan hem tarihi hem de güncel yaklaşımları araştırmayı mümkün kılacak aktif ve erişilebilir bir websitesi ve derginin ele aldığı konular üzerine düzenlenecek tartışmalar sayesinde; bu ‘marjinal’ bölgelerdeki modernist mirasları ve tarihleri tekrar sorunsallaştırmayı, ve bölgenin kendi tarihini oluşturması ve konuml andırması ve sanat tarihinin tekrar yorumlanması üzerine yeni yaklaşımlar üretmeyi amaçlıyor.

Projenin başlığı, Avrupa modernleşme projesinin periferi bölgelerindeki farklı kavramsal tezahürlerinde 1960’lardan beri mevcut olan eleştirel kültürel ve sanatsal girişimlere işaret ediyor; bu tarihlerde Batı’nın yekpare yüksek modernizm projesinin toplumsal ilerleme fikirleriyle ilişkisindeki kriz açıkça ortaya çıkmıştı. “Red thread” ifadesinin metaforik anlamı, sadece labirentten çıkışı değil, aynı zam anda toplumsal değişimi arzulayan ve bu süreçte kültür ile sanatın etkin rol oynamasını savunan farklı entelektüel, toplumsal ve sanatsal deneyler arasındaki kırılgan ve esnek bağı da temsil ediyor.

Red Thread, uzun vadeli bir iletişim zemini oluşturmayı ve daraldığı varsayılmakla birlikte gerçekte son derece somut olan coğrafî sınırların parçası olan bölgelerden gelen sanatçılar ve kültür çalışanları için yeni uluslararası platformlar yaratmayı hedeflemektedir. Her ne kadar bugün uluslararası sanat çevresinden dışlanmış hiçbir bölge kalmadığı düşünülse de, denetim meselesi bakidir, içerme ve dışlama süreçleri hâlâ çözülmeden devam etmektedir. Bu açıdan, Balkanlar, Ortadoğu, Kafkaslar ve Kuzey Afrika bölgelerine odaklanan proje, küreselleşmiş dünyada (sanat dünyasında) sanat eserinin üretimi, tanımlanması ve sunumu ile sanatçının kimliği gibi meseleleri yeniden düşünmek için etkin bir alan olarak tasarlanmıştır.

Batı sanat sisteminde geçerli olan yerleşmiş kuralları irdelemeyi, bilginin dolaşımının ve alımlanmasının nasıl düzenlendiğini ve bu düzene nasıl meydan okuyabileceğimizi (gerçekten meydan okuyup okuyamayacağımızı) sorgulamayı hedeflemektedir.

Red Thread e-dergisinde yayınlanan tüm metinler İngilizce ve Türkçe’nin yanı sıra özgün dillerinde de okunabilecek. Her sayıda, yeni metinlerle beraber bölgede yaşayan yazarlarca kaleme alınmış, fakat uluslararası okuyuculara ulaşamamış bazı metinlerin çevirilerine yer verilecek.

Red Thread WHW (what, how and for whom) ve Osman Kavala tarafından 11. İstanbul Bienali’nin parçası olarak 2009’da başlatıldı.

Network

Yayın Kurulu

Meltem Ahıska, Ruben Arevshatyan, Erden Kosova, Vladimir Jerić Vlidi, Jelena Vesić, Georg Schöllhammer, Zeyno Pekünlü, Banu Karaca, Balca Ergener

Yazılarımıza buradan ulaşabilirsiniz.

Künye

Tarafından yayınlandı Depo İstanbul.

Yayın Yönetmeni:
Aslı Çetinkaya, Mert Sarısu

Web Yöneticisi:
Vlidi

İletişim

Depo
Lüleci Hendek Caddesi No.12
Tophane 34425 İstanbul

+90 (212) 292 39 56
depo@depoistanbul.net

Managing Editors:
Aslı Çetinkaya
aslicetinkaya@depoistanbul.net
Mert Sarısu
mertsarisu@depoistanbul.net

Aşağıdaki formu kullanarak bizimle iletişime geçebilirsiniz.