Basılı yayın No1

2009-2001 yılları arasında yayınlanan üç Red Thread sayısındaki yazılardan bir seçki.

İçindekiler (yalnızca İngilizce):

Şükrü Argın: Shrinking Public, Politics Melting into Air and Possibilities of a Way-out (Daralan Kamu, Buharlaşan Siyaset ve Çıkış İmkânları)

Jelena Vesić: Politics of Display and Troubles With National Representation in Contemporary Art (Sergileme Politikaları ve Güncel Sanatta Ulusal Temsilin Sorunları)

Keti Chukhrov: The Soviet 60s: Just Before the End of the Project (Sovyet 60’ları: Projenin Sona Ermesinden Hemen Önce)

Sohrab Mahdavi: Narratives of the 60s (60’ların Anlatıları)

Ruben Arevshatyani: Blank Zones in Collective Memory or the Transformation of Yerevan’s Urban Space in the 60s (Kolektif Hafızadaki Boşluklar veya Yerevan’ın Kentsel Uzamının 60’lardaki Dönüşümü)

Banu Karaca: When Duty Calls…: Questions of Sensitivity and Responsibility in Light of the Tophane Events (İş Başa Düşünce…: Tophane Olaylarının Ardından Hassasiyet ve Sorumluluk Üzerine Sorular)

Oda Projesi, Erdoğan Yıldız: On Cultural Agencies and Its Possible Effects (Kültürel Aracılar ve Olası Etkileri Üzerine)